1.jpg 

2.jpg 

3.jpg

4.jpg 

5.jpg 

6.jpg 

但素~

走迷有多久~

7.jpg 

叫偶怎麼企參加泳趴??

8.jpg 

table_s.gif 

9.jpg 

10.jpg 

11.jpg 

12.jpg 

13.jpg 

豬豬: ...............

table_s.gif

--後記--

胖仔偶身為胖柴團團長~

本倫有話幾句話要說

最近 偶的團員 土土

身體不太蘇胡

現在還在打拼跟病魔搏鬥

還變瘦了><

希望大家一起幫土土加油~

讓他可以快點出來跑趴!!

14.jpg  

全站熱搜

piggy1119 發表在 痞客邦 留言(31) 人氣()